Informacje ogólne

Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z finansów przedsiębiorstw, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych z tego zakresu.

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe na pracowników wykształconych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Prace badawcze i praktyka dydaktyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych pozwalają skutecznie i w atrakcyjnej formie przekazywać wiedzę o szeroko pojętych finansach przedsiębiorstw oraz rachunkowości, niezbędną obecnym lub przyszłym pracownikom przedsiębiorstw.

Kierownik studiów: dr Marzena Chmielewska
Sekretarz studiów: mgr. inż. Magdalena Mądra

Studia trwają dwa semestry i obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych dotyczących zagadnień związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w ramach 14 zjazdów w roku akademickim, w budynkach SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166.