Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Podyplomowe Studia  Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw

e-mail: zfp.wne.sggw@gmail.com
tel. 22 593 42 42, 510 79 75 78